Jabłonka

Miejscowość w polskiej części Orawy, w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, nad potokiem Czarna Orawa, na zachód od Nowego Targu. Siedziba gminy. Znajduje się tutaj Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte i internat, ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz centrum kultury mniejszości słowackiej w Polsce. W pobliżu w Zubrzycy Górnej znajduje się Orawski Park Etnograficzny.
Historia Jabłonki

Pierwsza historyczna wzmianka o Jabłonce pochodzi z roku 1368. Wówczas król Kazimierz Wielki ustanowił tu komorę celną na szlaku, którym wywożono sól wielicką na Węgry. Lokacja wsi, na prawie wołoskim, nastąpiła w roku 1558. Pierwszym sołtysem był Sebastian Jabłonowski, który przybył tu ze Śląska Cieszyńskiego. Jabłonka posiada najstarszy przywilej lokacyjny ze wszystkich wsi Polskiej Orawy. Osada dość szybko rozwijała się, korzystając z dogodnego położenia. Do wzrostu zamożności mieszkańców przyczyniła się uprawa lnu i produkcja płótna. Z Jabłonki ruszały też tratwy orawskich flisaków zwanych tu pełtnikami. Jednak większość mieszkańców utrzymywała się przez wieki z uprawy nieurodzajnej ziemi. W początkach XX wieku Jabłonka była ośrodkiem budzenia polskiej myśli narodowej. Od lat międzywojennych pełni rolę centrum administracyjnego Polskiej Orawy. Obecnie jest siedzibą gminy, centrum oświatowym i handlowym Orawy. Wieś jest szeroko znana z środowych jarmarków. Rozwija się handel przygraniczny. Funkcjonuje tu Orawskie Centrum Kultury i odbywają się liczne imprezy kulturalne i folklorystyczne.


Urząd Gminy
Jabłonka

ul. 3 Maja 1
34-480 Jabłonka

tel.: 182611100, 182611120, 182652335
fax: 182652468

e-mail: sekretariat@jablonka.pl
www.jablonka.pl