Lipnica Wielka

Lipnica Wielka to miejscowość założona na prawie wołoskim w 1606 roku przez sołtysa Michała Śmietanę wraz z 9 wołoskimi osadnikami. Miał on wypasać 400 owiec na halach Babiej Góry.

Według ludowych podań nazwa miejscowości wzięła się od lip, które kiedyś występowały tam w wielkich ilościach. Po podziale Orawy między Polskę i Czechosłowację w 1920 część wsi Lipnica Wielka pozostała w Czechosłowacji. Do Polski przyłączono dopiero w 1924, na zasadzie wymiany terytoriów ? Polska oddała wsie Głodówka (Hladovka) i Sucha Góra (Sucha Hora).

Lipnica Wielka to gmina, malowniczo rozciągająca się u podnóża Babiej Góry. Na łagodnych wzgórzach i rozległych polanach żyją gościnni mieszkańcy najdłuższej wsi orawskiej. Ponad 5500 mieszkańców osadziło się wzdłuż potoku Lipniczanka na przestrzeni 16 kilometrów. Dolna część miejscowości sięga Jeziora Orawskiego.

W Lipnicy Wielkiej znajduje się Dom Ludowy, Liceum Ogólnokształcące i Technikum. Główną imprezą kulturalną gminy jest Święto Pasterskie.


Urząd Gminy
Lipnica Wielka

Lipnica Wielka na Orawie 518
34-483 Lipnica Wielka na Orawie

tel.: 182634595
fax: 182634597

e-mail: lipnicaw@gminyrp.pl
www.lipnicawielka.pl