Łapsze Niżne

Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne położona jest w całości na obszarze Spisza - krainy odrębnej od sąsiednich językiem, zwyczajami, stylem architektonicznym, odrębnej historią, tradycją, i kulturą. Południowa granica gminy jest zarazem granicą polsko-słowacką, północno-wschodnia to wody Jeziora Czorsztyńskiego, od zachodu zaś granica biegnie na Białce.
Gmina Łapsze jest gminą rolniczą, z szybko rozwijająca sie turystyką. Baza noclegowa, żywieniowa, i wszelkie usługi turystyczne, rozwijają się dynamicznie od czasu oddania do użytku - w 1997 roku - Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Wyżne.

W granicach gminy mieszczą się rezerwaty: "Zielona Skałka" w Falsztynie, "Niebieska Dolina" w Łapszach Niżnych, i na obrzeżach Trybsza "Przełom Białki".

Wyznaczone są szlaki piesze, trasy rowerowe i dla jazdy konnej. Istnieją dobre połączenia w kierunku Nowego Targu (Krakowa), Szczawnicy, Zakopanego. Bardzo duże znaczenie ma przygraniczne położenie. Przez całodobowe przejście graniczne w Niedzicy można się wybrać zimą na narty, latem na kąpieliska termalne, zwiedzić Słowację - zwłaszcza pozostałą część Spisza, leżącego w granicach Słowacji. Przez przejście MRG oraz turystyczne w Kacwinie można się wybrać na dłuższe i krótsze trasy turystyczne na Zamagurze.

Atutem gminy jest kultowany folklor Spiski: przez zespoły "Czardacz", "Dunajec", i "Weselica" z Niedzicy; "Spiszacy" i "Mali Spiszacy" z Łapsz Niżnych; "Kacwinianie" z Kacwina; i "Frydmanianie" z Frydmana. Działają tu trzy orkiestry dęte: Frydman, Łapsze Niżne i Łapsze Wyżne. Odbywają się coroczne imprezy: "Spiskie Zwyki", "Spiska Watra", degustacja potraw regionalnych, koncerty orkiestr dętych.

Wieś założył na początku XIV wieku Kokosz Berzewiczy, ale juz około 1314 roku przekazał ją zakonowi Bożogrobców z Miechowa. Wówczas Łapsze Niżne jak i cały Spisz należały do Węgier.

Polscy Templariusze admin­istrowali parafią aż do kasaty zakonu w 1782 roku. Zasługi ich są ogromne, zwłaszcza w zakresie podtrzymywania polskiej mowy wśród polskich z pochodzenia mieszkańców Spisza.

Urząd Gminy
Łapsze Niżne

ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne

tel.: 182659310, 182659319
fax: 182659315

e-mail: gmina@lapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl