Raba Wyżna

Położenie

Raba Wyżna to wieś położona nad górnym brzegiem rzeki Raby, w dolinie górskiej rozszerzonej dolinami potoków, z których największy to Zaklęty Potok (Kosiczne). Dolinę tę otaczają lesiste grzbiety Beskidu sięgające do 826 m., od południa Rabska Góra na wysokości 783 m.n.p.m., od wschodu Piątkowa Góra 684 m.n.p.m., od północy otaczają miejscowość mniejsze wzgórza sięgające do 535 m.n.p.m. Tak opisuje położenie geograficzne naszej miejscowości " Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 1888 roku".

Pierwsi osadnicy

Pierwsza wzmianka o wsi Raba Wyżna została zamieszczona w rejestrach poborowych Królestwa Polskiego z 1581 roku. Czytamy tam, że miejscowość należy do dóbr kasztelana krakowskiego Spytka Jordana. Wioskę określano nazwą " Novae Radieis" (na surowym korzeniu). Miała 23 półłanków (po około 24 morgi), 8 zagród z rolą po parę morgów, 2 zagrodników bez roli (obejście z ogrodem), 2 komorników z bydłem, 1 komornika bez bydła, 3 rzemieślników, łan sołtysi, 2 zarębników (role z karczunku), 1 folusz. Łącznie we wsi istniały 43 gospodarstwa. Zagrody lokowane były przy drodze wijącej się w dolinie jak łańcuch, stąd nazwa łańcuchówka. Każdy osadnik miał własną drogę dojazdową do swojego pola. Nazwiska pierwszych osadników gospodarujących na danej roli były przyjmowane na określenie jej nazwy i tak np. Ziębówka wywodzi swą nazwę od nazwiska pierwszego jej właściciela - Zięby.Urząd Gminy
Raba Wyżna

Raba Wyżna 41
34-721 Raba Wyżna

tel.: 182691250
fax: 182691251

e-mail: urzad@rabawyzna.pl
www.rabawyzna.pl