Bochnia wiejska

Bochnia - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa tarnowskiego. Siedziba gminy znajduje się w Bochni.

Gminę Bochnia tworzą 31 położonych miejscowości, które zajmują obszar 131 km. Mieszka w nich 18 960 osób. Kilka miejscowości posiada bogatą, blisko tysiącletnią historię. Świadczą o niej zachowane do dziś średniowieczne dokumenty i zabytkowe obiekty. Liczne przekazy i kultywowane tradycje, to naturalny pomost pomiędzy przeszłością i teraźniejszością ziemi bocheńskiej.

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, gęsta sieć szkół, przedszkoli ośrodków zdrowia, świetlic i bibliotek a nawet jedna z nielicznych w Polsce wiejska kryta pływalnia sprawiają, że bocheńska gmina przyjazna jest dla mieszkańców a także coraz liczniejszych gości.

Szanse na dalszy rozwój gminy to jej geograficzne położenie (tylko 30 km od Krakowa) przy międzynarodowych szlakach komunikacyjnych (PKP, droga E-4 i autostrada A-4) oraz korzystne warunki stwarzane potencjalnym inwestorom. Istotnym czynnikiem rozwojowym są też występujące tutaj ogromne zasoby solanek geotermalnych.Urząd Gminy
Spytkowice

ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochni

tel.: 146122914
fax: 146119922
e-mail:

ug@bochnia-gmina.pl


http://www.bochnia-gmina.pl/