Lipnica Murowana

Lipnica Murowana - wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana, w środkowej części Pogórza Wiśnickiego.
Miejscowość znajduje się na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Zabytki:
zabudowa Rynku z drewnianymi domami podcieniowymi (patrz wyżej);
gotycki kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła z XIV wieku;
barokowy kościół pw. św. Szymona z Lipnicy z XVII wieku;
drewniany kościół cmentarny św. Leonarda z XV w., ze średniowieczną polichromią
Dawna szkoła trywialna w Lipnicy Murowanej - obecnie siedziba Izby Regionalnej;
dom starościński, Rynek 1, XVII/XVIII.

Dzisiejsza Lipnica Murowana stanowi przykład zabudowy średniowiecznej osady miejskiej o charakterze targowym, zbudowanej w układzie owalnicowym wokół dość dużego (60 m na 55 m) rynku. Pary ulic wychodzące z rogów rynku łączą się z ulicami obwodowymi. Parterowe domy podcieniowe w pierzejach rynku, zwrócone szczytami ku środkowi placu, zbudowano w XVIII wieku, w czasach, gdy miejscowość utraciła już swoje znaczenie. Obecnie najstarszy z nich, w północnej pierzei, pochodzi z 1841 r. Są to głównie domy drewniane o konstrukcji zrębowej, nakryte dachami naczółkowymi, tylko niektóre częściowo murowane. Większość podcieni wspiera się na skromnie ozdobionych, drewnianych słupach. Lipnica Murowana od roku 2004 jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO.Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 44
telefon : 14 68 52 100
faks : 14 68 52 102
email : gmina@lipnicamurowana.pl 

www.lipnicamurowana.pl