Czchów

Czchów - gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Siedziba gminy to Czchów.
Gmina Czchów położona jest w rejonie doliny Dunajca, w jego środkowym biegu, na styku Pogórza Wielickiego i Rożnowskiego. Na terenie gminy znajduje się Jezioro Czchowskie - zbiornik retencyjny powstały w wyniku spiętrzenia Dunajca.

Przez teren gminy Czchów, doliną Dunajca, przebiega droga krajowa nr 75. W Tymowej krzyżuje się ona z drogą wojewódzką nr 966, prowadzącą przez Łapanów i Wieliczkę do Krakowa, zaś w Jurkowie z drogą wojewódzką nr 980 w kierunku Zakliczyna i Biecza. Na terenie gminy znajdują się także dwie przeprawy promowe: pomiędzy Czchowem a Piaskami-Drużkowem oraz pomiędzy Wytrzyszczką a miejscowością Tropie w gminie Gródek nad Dunajcem.

GMINA CZCHÓW
Ul. Rynek 12,
32-860 Czchów,

Tel. (0-14) 662 17 10, (014) 684 30 80
Fax. (0-14) 662 17 33
e-mail: gmina@czchow.pl
http://www.czchow.pl/