Babice

Babice - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim. Siedzibą władz gminy jest wieś Babice.

Gmina ulokowana jest między południową częścią Garbu Tenczyńskiego a doliną Wisły, częściowo w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Atrakcją turystyczną gminy są zakonserwowane ruiny zamku Lipowiec, skansen w Wygiełzowie ? Nadwiślański Park Etnograficzny oraz rezerwat "Góra Bukowica". Korzystne warunki ekologiczne i krajobrazowe oraz naturalne zbiorniki wodne otwierają szerokie możliwości wykorzystania tych walorów do celów rekreacyjnych, tym bardziej, że na terenie gminy znajduje się kilka obiektów zabytkowych:

ruiny zamku biskupów krakowskich na wzgórzu Lipowiec wraz z Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym we wsi Wygiełzów (z zabudowaniami wiejskimi z XVIII i XIX wieku),
kościół murowany w Babicach,
kościół z drzewa modrzewiowego z XVIII wieku w Mętkowie.
Znajdują się tutaj dwie specjalnie oznakowane ścieżki dydaktyczne z elementami historycznymi i krajobrazowo?przyrodniczymi, oraz 3 szlaki turystyczne. Gęsta sieć utwardzonych i asfaltowych dróg w okolicach Babic, Mętkowa i Zagórza sprzyja turystyce rowerowej. Dla amatorów wędkowania gmina oferuje położone wśród lasów stawy rybne, w których można złowić karpia.

Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56 32-551 Babice

Telefon: 32 613 40 13; 620 11 25; 620 11 30
fax: 32 613 40 02
e-mail: poczta@babice.pl
www.babice.pl