Libiąż

Libiąż (1934-54 gmina Libiąż Mały) - gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Siedziba gminy to Libiąż.

Urząd Miejski w Libiążu
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż

tel. (32) 624-92-00
fax (32) 624-92-92

www.libiaz.pl
e-mail: urzad@libiaz.pl