Gręboszów

Gręboszów - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Siedziba gminy to Gręboszów.

Historia
Pierwsza wzmianka historyczna o Gręboszowie pochodzi z 1287 roku, kiedy to wieś pozostawała w rękach przedstawicieli rodu rycerskiego herbu Nieczuja. Znalezione w Gręboszowie monety z czasów rzymskich pozwalają sądzić, że Gręboszów leżał na szlaku handlowym, biegnącym z południa na północ. Nazwa wsi pochodzi od imienia Grębosz (Grembosz), domniemanego właściciela lub założyciela wsi. W roku 1539 istniała we wsi szkoła parafialna.
W okresie walk między królem polskim Augustem II Mocnym a szwedzkim Karolem XII Szwedzi w latach 1702 - 1709 ograbili teren gminy oraz zniszczyli wiele domostw. Po I rozbiorze Polski część ziem gminy zakupił hrabia Wodzicki - zwolennik austriackich rządów. W okresie powstania listopadowego przez tereny obecnej gminy przemycano żywność oraz broń z Galicji. W roku 1863 przez komorę celną w Ujściu Jezuickim przybywali uciekinierzy z Królestwa Polskiego po powstaniu - aresztowano tu m.in powstańczego dyktatora gen. Mariana Langiewicza. Z Gręboszowem związana jest także powstać marszałka Józefa Piłsudskiego, który to 29 września 1914 roku wraz z I Pułkiem Piechoty Legionów Polskich przeprawił się na drugi brzeg w miejscu gdzie Dunajec wpada do Wisły. Tereny gminy były także świadkami działań podczas II wojny światowej. 29 lipca 1944 roku oddział własowców stoczył walkę z partyzantami w Opatowcu, a następnie za stawiany opór spacyfikował Opatowiec oraz wieś Ujście Jezuickie, mordując tam kilka osób, a 18 rozstrzeliwując w Danielinku koło Dąbrowy Tarnowskiej. W czasie działań II wojny światowej zginęło 68 osób mieszkańców gminy.

URZĄD GMINY GRĘBOSZÓW
województwo małopolskie, powiat dąbrowski
Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów
tel. (14) 641-60-02
fax. (14) 641-60-53
e-mail: ug_greboszow1@wp.pl
www.greboszow.pl