Mędrzechów

Mędrzechów - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Gmina Mędrzechów to gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Siedziba gminy to Mędrzechów. Mędrzechów jest jedną z 7-miu gmin powiatu dąbrowskiego, stanowi 8,29% powierzchni powiatu. Gmina położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, na równinie tarnobrzeskiej na północnym skraju Powiśla Dąbrowskiego. Gmina graniczy:

od wschodu z gminą Szczucinmapa
od południa z gminami Dąbrowa Tarnowska i Olesno
od zachodu z gminą Bolesław
od północy z gminami zawiślańskimi; Nowym Korczynem i Pacanowem
Administracyjnie gminę tworzy siedem sołectw położonych na powierzchni 44,4km2. Są to:

Mędrzechów
Wola Mędrzechowska
Grądy, Wólka Grądzka
Kupienin
Odmęt
Wójcina
Spośród nich jedynie Mędrzechów przekracza 1000 mieszkańców a druga z kolei miejscowość Wola Mędrzechowska ma od niego o połowę mniejszą liczbę ludności. Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 3650 osób. Na terenie gminy znajdują się: jedno gimnazjum, trzy szkoły podstawowe, dwa przedszkola samodzielne oraz dwa funkcjonujące w obiektach szkolnych. Opiekę zdrowotną mieszkańcom zabezpiecza Gminny Ośrodek Zdrowia w Mędrzechowie dysponujący dwoma gabinetami ogólnymi, gabinetem stomatologicznym i fizykoterapeutycznym. W budynku ośrodka działa apteka. W 1995 roku w Kupieninie wybudowano Dom Radosnej Starości dużą placówkę dla ludzi starych rekrutującą pacjentów z całej Polski, prowadzoną przez Siostry Benedyktynki.

Adres:
Mędrzechów 434
33-221 Mędrzechów

fax: (14) 644 24 30
email:
medrzechow@zgwrp.org.pl