Radgoszcz

Radgoszcz - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Siedziba gminy to Radgoszcz.

Gmina Radgoszcz zajmuje powierzchnię 88 km2. W jej skład wchodzą następujące sołectwa:

- Luszowice, 
- Małec,
- Radgoszcz I,
- Radgoszcz II, 
- Radgoszcz III, 
- Smyków,
- Żdżary, 
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 7 484 (stan na 31.12.2014 r.)

Położenie geograficzne i warunki naturalne

Północna część gminy Radgoszcz leży na Nizinie Nadwiślańskiej, południowa zaś na Płaskowyżu Tarnowskim, w obrębie Kotliny Sandomierskiej. Gmina wchodzi w skład powiatu Dąbrowa Tarnowska, w województwie małopolskim.
W krajobrazie gminy dominują obszary równinne, miejscami lekko pofałdowane. Jedyną większą rzeką gminy jest Upust, dopływ Brnia. Sieć potoków i strumieni dość obficie nawadnia ten teren. Ponad 15% powierzchni gminy zajmują lasy, koncentrujące się w jej wschodniej części.
Od wschodu gmina Radgoszcz graniczy z województwem podkarpackim, od zachodu z gminą Dąbrowa Tarnowska, od północy z gminą Szczucin, zaś od południa z gminą Lisia Góra. Radgoszcz położona jest w odległości 10 km od siedziby powiatu - Dąbrowy Tarnowskiej.

URZĄD GMINY RADGOSZCZ
PL. ŚW. KAZIMIERZA 7-8

33-207 RADGOSZCZ
TEL. (0-14) 6414139-41
FAX. (0-14) 6414661

urzad@radgoszcz.pl
www.radgoszcz.pl