Szczucin

Szczucin - gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim.

W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Do 2008 była gminą wiejską.

Siedziba gminy to miasto Szczucin.

Podczas powodzi 18 maja 2010 pękł wał na rzece Breń w miejscowości Ziempniów. Woda zalała wschodnią część gminy Szczucin.

Urząd Miasta i Gminy Szczucin

ul.Wolności 3
33-230 Szczucin
tel.14 643-62-78
fax.14 643 64-90
email: sekretariat@umigszczucin.pl