Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska - gmina miejsko-wiejska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa bielskiego.

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
telefon: 33 8766 006 / 33 8766 218
faks: 33 8766 301
sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl