Gdów

Gdów - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wielickim. Siedzibą gminy jest Gdów.

Zajmuje część Pogórza Wielickiego oraz część Pogórza Wiśnickiego, przedzielonych doliną Raby.

Urząd Gminy w Gdowie

32-420 Gdów, Rynek 40
tel. 12 251 41 66, 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05

urzad@gdow.pl